“Spārni “ nesnauž.
07.07.2014

Literārā apvienība “Spārni” ir paliels domubiedru pulciņš, kas savā darbības laikā paveicis gana daudz: gan raženi skolojušies ,gan radoši pašapliecinājušies grāmatās, gan atbalstījuši viens otru -izdoti gan kopkrājumi –“Spārni 2013”, gan individuālas grāmatas –Mārai Hornai 2 grāmatas ,romāns “Garozas garša” un biogrāfisks darbs, Zonnei Prāmaltei-bērnības atmiņu stāsti “Reiz Valtaiķos”, Solveigai Puķītei Dzejoļu krājums “Vizbuļdziesma paliek” un Maijai Dienavai “Savādām ugunīm zaros” Piedalījāmies arī Jelgavas dzejnieku kluba Pieskāriens izdotajā “Zemgales vācelītē-2013., gan rīkojām pasākumus un tikšanās. Biruta Laijere izdeva dokumentu krājumu “Zebrus ezera teiksmotā apkārtne”Uz aicinājumiem piedalīties vienmēr kāds atsaucas un esam ļāvušies arī vairākiem jauniem izaicinājumiem.

Lasīt vairāk ...


JUMS, rakstošie bērni un jaunieši!
07.07.2014

Literārā biedrība “Spārni” sadarbībā ar novadu izglītības iestādēm aicina bērnus un jauniešus piedalīties konkursā, kura mērķis ir jauniešu literārās daiļrades kopkrājuma izdošana 2014.gada nogalē.

Lasīt vairāk ...

Andris Grūtups
18.06.2014

Dzimis 1949. g. 5. maijā Dobelē, miris 2014.gada 15.jūnijā Rīgā. Tēvs - mūziķis un pedagogs, māte - mājsaimniece. Ģimenē vēl divi brāļi un māsa. Pabeidzis Dobeles 1. vidusskolu (1966. g.), pēc tam dienējis Padomju armijā. Ar izcilību absolvējis LVU Juridisko fakultāti (1977. g.), kā arī beidzis šīs universitātes aspirantūru. Studiju laikā strādājis arī par krāvēju un kurinātāju. Profesionālā darba gaitas sācis 1977. gadā LPSR Prokuratūrā kā daļas prokurors. 1980. gadā uzņemts par biedru Advokātu kolēģijā. Bijis PSKP biedrs.'

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2014 (49)   
2013 (53)   
2012 (40)   
2011 (25)   
2010 (30)   
2009 (11)